napíšte nám COMTESSA Consulting s.r.o. Vám ponúka široké portfólio vzdelávacích aktivít. Školíme rôznymi efektívnymi metódami (akreditované školenia, prezenčné vzdelávanie, rekreačné formy, efektívne osobné konzultácie, koučing, tréningy a riešenia na mieru).

Optimalizáciu školení realizujeme vlastnou metodológiou, ktorú nazývame audit vzdelávania. Minimalizujeme tým náklady na vzdelávanie a redundantný čas. Školíme aj veľké organizácie, ale filantropicky sú našimi cieľovými skupinami hlavne malé a stredné podniky, alebo živnostníci.

Prioritne sa zameriavame na zariadenia cestovného ruchu - na ich vzdelávanie, alebo na mystery shopping. Naše výsledky sú viditeľné - od roka 2010 stúpla návštevnosť Slovenska o 12%, ale návštevnosť Liptova narástla temer o 90%.

V našom portfóliu máme rozsiahle školenia pre manažérov, školenia pre obchodníkov, ktorých hlavne upútavajú marketingové školenia aj preto, že sú s rýchlou návratnosťou. Srdcovou záležitosťou sú školenia pre personalistov, a to nielen pre HR špecialistov, ale pre všetkých, ktorí musia aj kumulovane vykonávať personalistiku.

Obsahovo pokrývame tvrdé zručnosti - napríklad počítačové školenia, prípravu na certifikáciu ECDL, ale aj školenia mäkkých zručností - soft skills. Aktuálnu ponuku školení nájdete na stránke: harmonogram školení.